Život u Beogradu

Opštine

Gradska opština je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave. Poslove gradske opštine vrše organi gradske opštine, a građani u tome učestvuju preko izabranih odbornika u skupštinu gradske opštine, građanske inicijative, zbora građana ili referenduma, a sve u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima gradske opštine.

Organi gradske opštine


  • Skupština gradske opštine. Može imati od 19 do 75 odbornika.
  • Predsednik gradske opštine. Bira ga Skupština gradske opštine iz reda odbornika.
  • Veće gradske opštine. Čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i najviše 11 članova. Članove bira Skupština gradske opštine, na predlog predsednika gradske opštine.
  • Uprava gradske opštine

Gradske opštine


opstine u beogradu

Podeli ovo sa drugima na društvenim mrežama