Život u Beogradu

Zdravstvo u Beogradu

Vojno medicinska akademija na Banjici
Vojno medicinska akademija na Banjici

Sistem zdravstvene zaštite je u nadležnosti Republike Srbije - Ministarstvo zdravlja, a samo deo poslova obavlja Sekretarijat za zdravstvo. Stacionarne zdravstvene ustanove raspolažu sa ukupno 12.035 standardnih bolesničkih postelja. Postoji i veliki broj privatnih apoteka, ordinacija i klinika.

U Beogradu se nalazi 59 zdravstvenih ustanova:

• 16 domova zdravlja
• 4 kliničko-bolnička centra
• 3 specijalne bolnice
• 5 klinika
• 1 klinički centar
• 14 zavoda i instituta sa stacionarom
• 12 zavoda bez stacionara
• 3 zavoda za zaštitu zdravlja
• Apoteka "Beograd" sa 100 apoteka

Podeli ovo sa drugima na društvenim mrežama